TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities

MENU TOEIC Reading

ENG ME UP CHANNEL

Share :

Chapter 1

พื้นฐานไม่ดี ไม่เก่ง ไม่ต้องท้อ … TOEIC ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

TOEIC ข้อสอบที่มี Character ชัดเจน และเก็งง่ายที่สุด แค่เข้าใจผู้ออกข้อสอบ ฝึกด้วยขั้นตอนที่ชัดเจน และแก้ไขจุดอ่อนอย่างถูกจุด

     การ share เทคนิคแยกเป็นเรื่องๆ เป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็น วิชามารทำโจทย์หัวข้อต่างๆ วิธีท่องคำศัพท์ etc. ล้วนดูน่าตื่นตาตื่นใจ หากแต่เมื่อต้องเรียบเรียงระบบการสอนทั้งหมดให้ผู้เริ่มต้นฝึกในทุกระดับสามารถบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกัน อาจเป็นความจริงที่ไม่สามารถสร้างปรากฎการณ์เชิงการตลาดได้เทียบเท่า แต่เป็นความจริงที่ผู้พิจารณาถึงแก่นและยอมรับในความยากลำบากระหว่างทางควรค่าที่จะแลกเพื่อความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม …

     บทความต่อไปนี้ จะต้องแตกต่าง ต้องครอบคลุม ต้องครบถ้วน อ่านตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าใครก็ต้องเข้าใจข้อสอบอย่างถึงแก่น เข้าใจวิธีการและทิศทาง มีกลยุทธ์การทำโจทย์อย่างชัดเจน นำไปฝึกฝนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง รวมถึงเข้าใจจุดอ่อนของตนเองต่อการสอบ TOEIC และปรับจุดอ่อนเหล่านั้นอย่างไม่ออกนอกลู่นอกทาง … ความมุ่งมั่นพัฒนาบทความนี้ อยู่บนแนวคิดที่ว่าทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกันในเบื้องต้น อย่างน้อยที่สุดสามารถใช้ความมานะของตน ขวนขวายเพิ่มเติมอย่างถูกต้องเหมาะสม และรักษาฝันได้ เฉกเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่อาจมีโอกาสดีกว่าที่ได้มาเรียนด้วยกัน ….

ปรับเปลี่ยนมุมมอง มุ่งสู่เป้าหมายคะแนน TOEIC

ถ้าคุณมีอุปสรรคที่คะแนน TOEIC
ทั้งๆ ที่คุณสมบัติอื่นๆ พร้อมสู่ความก้าวหน้าบนหน้าที่การงานแล้ว
แม้จะพื้นฐานไม่ดี ไม่เก่ง ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในช่วงที่ผ่านมา
ไม่จำเป็นต้องท้อ อย่าได้ถอย มีความฝัน ก็ต้องมุ่งมั่นไปสู่ฝัน

อย่ากลัวที่จะลองพยายาม อย่าเพิ่งท้อหากได้ลองไปบ้างแล้ว ผมกล้าพูดว่า คนที่ทำคะแนน TOEIC ได้เยอะ ไม่จำเป็นว่าจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมเสมอไป เก่งไม่กลัว กลัวถึกครับ ถึกในที่นี้คือคุณเข้าใจข้อสอบอย่างถึงแก่น ประเมินว่าตนเองยังขาดอะไรที่ต้องใช้ทำคะแนน ฝึกเข้าไป ฝึกให้ถูกทิศทาง ไต่ระดับ จนเข้าใจ Pattern ข้อสอบทุกประเภท
ผมสัญญาว่า Blog นี้จะไขทุกข้อสงสัยที่คุณเคยมี และคุณจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการตัดสินใจวางกลยุทธ์ให้กับตัวคุณเอง เพียงแค่คุณค่อยๆ ตามผมมา อย่าใจร้อน เหมือนที่ผมบอกไว้ Blog นี้จะเป็น Blog ที่สมบูรณ์ ชัดเจน และลงลึกทุกซอกทุกมุมของการออกข้อสอบ TOEIC อย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน

How to Use ENG ME UP Blog

Play Video

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เตรียมสอบ TOEIC มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เตรียมสอบ TOEIC มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ