TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities

MENU TOEIC Reading

ENG ME UP CHANNEL

Share :

Chapter 24

รู้เท่าทันข้อสอบ TOEIC: Single Passage ประหยัดเวลา สะสมคะแนน

     Single Passage 29 ข้อ เนื้อหาไม่ได้ยาก แต่ต้องระลึกไว้ว่าเราไม่ได้อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ความไวเป็นสิ่งสำคัญ ประหยัดเวลาไว้ส่วนการอ่านที่ต้องละเอียดยิบคือ Multiple Passages … หัดเป็น Active Reader ทำอย่างไร บทความนี้จะพาเราไปเริ่มต้นที่การเข้าใจประเภทคำถามที่ต้องพบใน Single Passage

     เวลาเป็นสิ่งมีค่า เราไม่ได้อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน แต่เราอ่านเพื่อหาคำตอบ ดังนั้นสิ่งสำคัญของกลยุทธ์การอ่านในที่นี่คือ Scanning ครับ ตาต้องไว แต่ตาไวอย่างเดียวไม่ได้ ต้องฉลาดทำ ฉลาดค้นหาด้วย … ในส่วน Single Passage เราอาจจะอ่าน Memo, Letter, Announcement Registration Form Advertising หรือแม้แต่การสนทนาผ่าน Chat ใน Application ต่างๆ (ไม่มี Chat หลุดนะครับ) แล้วมาตอบ 2-4 ข้อ แล้วแต่ความอัดแน่นของเนื้อหาในแต่ละ Passage และเนื่องจากเราต้องเน้นอ่านอย่างมีเป้าหมายเท่านั้น

     ขั้นตอนสำคัญที่เราควรทำเสมอ คือ อ่านคำถามและวง Keyword ครับ … ในส่วน Single Passage ถามเราไม่มากไม่มาย 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

     1. Detail คำถามรายละเอียด ประเภทนี้เจอเยอะที่สุดครับ ดังนั้นวง ส่วนที่ถาม หรือ keyword ที่เฉพาะ/ หรือเปลี่ยนไม่ได้เอาไว้เลย เช่น ชื่อเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ชื่อเมือง ชื่อโครงการ หรือ ตัวเลข

     2. Main Idea/ Purpose โจทย์ลักษณะนี้ต้องการภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น การถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร ใครควรเป็นผู้อ่าน หรือจุดประสงค์การอ่านอันนี้น่ะเพื่ออะไร ซึ่งข้อสอบ TOEIC บ่อยครั้ง ต่อให้ถามภาพรวมก็ไม่ได้ต้องอ่านทั้งหมดซักหน่อย เพราะมันมี Organization เฉพาะของมัน อย่างเช่น Memo ก็จะต้องบอกชัดเจน ว่าเขียนถึงใคร ส่งจากไหน หัวข้อเรื่องคืออะไร หรือ ให้จดหมายมา แล้วถามเราว่าจุดประสงค์คืออะไร คำตอบมันก็ควรจะอยู่แถวๆ Paragraph แรกๆ เพราะการเขียนจดหมายที่ดีเราก็ควรจะบอกในเบื้องต้นอยู่แล้ว ว่าเราเขียนมาเพื่ออะไร จริงไหมครับ

     3. Vocabulary ถามคำศัพท์ มุ่งเจาะไปแถวๆ นั้นได้เลย
ปล. สำหรับคนมีคลังคำศัพท์อยู่เยอะ รีบตอบจาก synonym ทันที ระวังนะครับ เขาให้หาความหมายที่เหมาะกับบริบทตรงนั้นนะครับ อย่าลืมว่า คำศัพท์คำนึงไปวางอยู่ในแต่ละบริบทอาจแปลความหมายต่างไปก็ได้นา แล้วเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตื่อน Oops!!

How to Use ENG ME UP Blog

Play Video

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เตรียมสอบ TOEIC มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เตรียมสอบ TOEIC มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ