TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities

MENU GRAMMAR

ENG ME UP CHANNEL

Share :

Chapter 9

เล็กๆ ไม่ ยาวๆ ชอบ … สร้างประโยคให้ซับซ้อนขึ้นด้วย Conjunction (มิติของการสอบ)

 • โจทย์ยาวๆ มักถาม Conjunction
 • โจทย์ถาม Conjunction เด็กมักต้องแปลทั้งหมด
 • เด็กแปลทั้งหมด แล้วก็มักติดศัพท์
 • ติดศัพท์แล้วก็มักจะเดาต่อ

     … จริงๆแล้ว ต้องแปลตั้งแต่เริ่มหรือไม่ ตัด Choice ได้อย่างไร แล้วทำไมบางครั้งแปลออกหมด ก็ยังไม่รู้จะเลือก Choice ไหนอยู่ดี เรามาหาคำตอบในบทความนี้กันครับ

     โจทย์วัด Structure ถ้าข้อไหนยาวสัก 2-3 บรรทัด ก็มักจะมี Connector หรือตัวเชื่อมเป็นส่วนประกอบ ทีนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการแปลโจทย์ แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าคุณโทรมาภายใน 5 นาที …. เห้ย! ไม่ใช่ละ เอาใหม่ๆ … แต่เดี๋ยวก่อน จริงๆแล้วบางข้ออาจยังไม่ถึงกับต้องแปลก็ได้นะ บางทีดูแค่โครงสร้าง หรือคู่รักของมัน (กรณีเป็น Correlative Conjunction เช่น between … and …, not only…. But (also), as … as เป็นต้น) ก็เลือก choice ได้แล้วล่ะ

     เอาเป็นว่า เบื้องต้นก่อน ทุกคนหนีไม่พ้นแน่ๆ และนี่สำคัญที่สุด เป็น Requirement แรก ที่อาจารย์จะขอจากนักเรียนด้วย … นั่นก็คือ จำConjunction หรือ Connector ให้ได้ทุกตัวจาก Chapter ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของความหมาย และโครงสร้าง

ขอแค่นี้ให้กันได้หรือปล่าว 555 ว่าไปนั่น
… ที่อยากขอ เพราะผมมองว่าการรู้จัก Conjunction ที่หลากหลาย มันคุ้มค่ามากๆ เลยนะ ไม่ว่าจะใช้

 1. ทำข้อสอบ Structure วัด Grammar 
 2. ทำข้อสอบ Reading เอาไว้เดาคำศัพท์
 3. ใช้จับจังหวะในและเดาความใน Listening  
 4. นอกจากนั้นก็ยังสำคัญต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน อย่างเวลาเขียน Essay ก็ควรใช้คำให้หลากหลาย ไม่ใช่ ใช้แต่ but … but… but … และก็ but คะแนนส่วนความหลากหลายของการใช้คำมันก็จะหายไป (ดังที่ได้อธิบาย Conjunction ในมิติของการใช้งานจริงกันไปแล้ว ใน Chapter ที่ 8)
เอ้า! ตอนนี้ น่าจะจำได้แล้วนะครับ จำก่อนนะ อย่าขี้โกง จำกันได้แล้ว ลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับ
ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ Conjunction ในข้อสอบประเภท Sentence Completion เช่น TOEIC
 1. Marbelis is looking for a job in _________ advertising or public relations.
  (A) both
  (B) or
  (C) neither
  (D) either
 2. Some corporations realize the importance of golf to business, _________ they sponsor golf tournament.
  (A) so
  (B) due to
  (C) since
  (D) because of
 3. Hospitals are competing for a shrinking market share; _________, they are attempting to discover the most cost-effective and highest quality care
  (A) therefore
  (B) also
  (C) besides
  (D) furthermore
 4. These ads can bring in revenue; _________, they can keep our costs to a minimum.
  (A) for example
  (B) moreover
  (C) on the whole
  (D) however
 5. ___________ losses tend to occur unexpectedly, loans are reviewed every six months.
  (A) Although
  (B) Since
  (C) However
  (D) Whether
 6. _________ Harrison’s Hair Salon had closed for renovations two months earlier, none of its staff believe they would have a job to come back to.
  (A) Although
  (B) While
  (C) The
  (D) When
 7. They thought the project would be a great success; _________ it failed to promote interest.
  (A) thus
  (B) yet
  (C) as a result
  (D) finally
 8. ________ the group has made large contributions, it feels excluded from the community.
  (A)
  So
  (B) Even though
  (C) However
  (D) In spite of
 9. _________ I knew she had worked in an insurance agency for a year, I didn’t realize that she was so knowledgeable about health insurance.
  (A) However
  (B) Although
  (C) Despite
  (D) Even
 10. ___________ Nora has finished this work, get her started on the Findlay account.
  (A) Once
  (B) while
  (C) As
  (D) So
ทำเสร็จแล้ว ไปตรวจพร้อมๆ กัน จากคลิปเฉลยข้างล่างนี้ได้เลยครับ
ช้าก่อน!

     แน่ะๆ คิดว่าท่องกันได้แล้วจะจบใช่มะ ช้าก่อน มีโจทย์ประเภทแปลเก่งแล้วหาคำตอบไม่ได้อยู่นะบอกไว้เลย ดังนั้นบางข้อที่เอาไว้ตัดคะแนนสูงๆ ก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็น หรือรู้ Trick บ้างเหมือนกัน อาจารย์โจ มีตัวอย่างโจทย์ประเภทนี้มาฝากกันครับ ลองมาทำกัน เลือกอะไรเพราะอะไรกันบ้างครับ

We haven’t seen that memo ___________ it was first distributed.
     (A) since
     (B) when
     (C) while
     (D) as

The magazine has attracted many new readers _________ Marilyn Bixby became the managing editor.
     (A) while
     (B) since
     (C) once
     (D) if

___________ flexible work time was introduced; productivity levels have improved by almost five percent.
     (A) As
     (B) Before
     (C) Since
     (D) While

แถมอีกนิดนะครับ

     เมื่อจำ Synonym ของ Conjunction ได้ทั้ง 4 กลุ่ม และใช้ได้อย่างถูกต้องทั้ง Grammar และ บริบท กันไปแล้ว มีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการตีความในระดับลึกขึ้นครับ นั่นก็คือ การจำแนกประเภทของ Conjunction ซึ่งมีความสำคัญในการ พิจาณาเจตนารมณ์การเน้นประโยคของผู้สื่อสารนั่นเอง ยกตัวอย่าง 2 ประโยคนี้นะครับ

 1. She is beautiful but she has no boyfriend.
 2. Although she is beautiful, she has no boyfriend.

     ถ้าแปลอย่างเดียว 2 ประโยคนี้ เหมือนกันเป๊ะเลย ถูกไหมครับ เชื่อมประโยคด้วยกลุ่มของ Conjunction ตระกูลเชื่อมความขัดแย้ง แต่หากพิจารณาให้ลึกจะพบว่า

ประโยคที่ 1 เชื่อมด้วย But ซึ่งอยู่ในประเภท Co-ordinate Conjunction [FANBOYS] เมื่อมีคำว่า Co นั่นหมายความ ประโยคสองฝั่ง มีศักดิ๊ศรีเท่ากันครับ   ในขณะที่

ประโยคที่ 2 เชื่อมด้วย Although ซึ่งไม่อยู่ใน Co-ordinate Conjunction คือเป็น Sub-ordinate Conjunction เมื่อเป็น Sub [Sub แปลว่า ใต้ เช่น Subway, Subtitle] จะสื่อถึงอะไรที่ด้อยกว่า ดังนั้น ประโยคที่ตาม Although ก็จะมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าอีกประโยคข้างหลังนั่นเอง

ถ้าถามต่อว่า จำเป็นต้องรู้ลึกขนาดนี้เลยไหม ลองดูในคลิปด้านล่างนี้ครับ

How to Use ENG ME UP Blog

Play Video

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เรียน GRAMMAR ฟรี มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เรียน GRAMMAR ฟรี มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ