TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities

CU-TEP Writing

ENG ME UP CHANNEL

Previous slide
Next slide

Share :

Mini Chapter 15

เมื่อเวลามีจำกัด … การเลือกกลยุทธ์การอ่านจึงสำคัญ
ตอนที่ 2: กลยุทธ์ที่ 1 วงกลมแล้วลืมโลก

     กลยุทธ์นี้ใช้กับ Passage ที่มีโจทย์ประเภท General Questions ในสัดส่วนพอสมควร 3-5 ข้อ มันจึงคุ้มที่จะอ่านส่วนหลักๆ ของเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ และอาจารย์จะชอบให้วง Verb แท้ไว้ จะได้เห็นภาพใหญ่ๆ ลอยขึ้นมา และไม่หลงอีกเลยเมื่อต้องตอบคำถามประเภท Maid Idea หรือถามภาพรวม แล้วที่บอกว่าลืมโลก คืออีพวกส่วนขยายก็ใส่วงเล็บไปก็ได้ หรือไม่ก็แค่อ่านผ่านตา ไม่ต้องสนใจมันมากนัก พูดกับมันไปครับว่า “แกก็แค่ดอกไม้ริมทาง”

     อ้อ! แล้วเวลา Scan คำถามทั้ง 10 ข้อ ในแต่ละชุด พวกข้อที่เป็น Specific Questions ก็พยายามวง Keyword ไว้นะครับ พวกคำเฉพาะๆ ทั้งหลาย เช่น ชื่อสิ่งต่างๆ หรือตัวเลขต่างๆ หรือจำไว้ก็ได้ แล้วในขณะอ่าน Passage ถ้าเจอส่วนที่น่าจะเป็นคำตอบ ก็พิจารณา context รอบข้างเล็กน้อย แล้วก็กลับมาตอบทันที … เห็นไม๊ครับ สติต้องเต็ม ดังนั้นนอนเยอะๆ อาหารเสริมต้องมา วันสอบต้อง bright ที่สุด

     เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกา เอ้ย! เสียเวลา (เสียงกลองตบมุขต้องมา) เราลองมาทำข้อสอบส่วน Long Passage จากข้อสอบเก่ากันดูสัก 1 ชุด เพื่อจะได้เห็นภาพการ Scan คำถาม เตรียมตัวกำหนดกลยุทธ์ก่อนอ่าน Passage นั้นๆ การ Skimming การ Scanning การ Focus ที่ส่วนหลัก และลำดับการตอบคำถามทั้ง 10 ข้อ

คลิกที่รูปเพื่อชมคลิป
ก่อนดูคลิปเฉลย ลองทำด้วยตัวเองก่อน จับเวลา 13 นาทีครับ ลองดู อย่าโกงล่ะ!

Example

     Environmental problems are threatening to leave the once pristine island of Samet in a horrendous mess. Due to booming tourism, the island’s four-rai landfill can no longer accommodate the tonnes and tonnes of garbage left behind by the rising number of tourists.

     Not only do the piles of garbage smell bad, it is also contaminating groundwater sources. According to the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, this pile of garbage is an eyesore, even from a helicopter. The department is currently reviewing some plants submitted by Rayong authorities, including one proposed by the Rayong Adminstrative Organisation to relocate the garbage outside the island.

     The plan should be implemented within one year from now because Samet’s environmental problems need to be urgently solved.

     Head of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Jatuporn Burutpat, said that the main reason for the environmental damage was that there were more visitors to Samet than it could handle. In his view, a plant to limit the number of tourists should be implemented. Moreover, there is a study on the matter being conducted, and that is expected to be ready by the end of this year.

     Adding to the garbage problem, many unregulated buildings going up to serve the rising number of tourists have further damaged Samet’s environment. The authorities are putting efforts into ensuring that new facilities do not hurt the environment. Samet’s selling point should be its natural beauty.

     Relevant authorities are planning to launch various projects to revamp Samet and some facilities will be allowed, provided they are well regulated. For instance, one of the projects is to improve the 14-kilometre road around the island, which should cost less than 61 million baht and be completed within a year. In addition, the relevant authorities will improve the piers on the island two ends sure everyone’s safety.

71. Which of the following information about Samed is NOT provided?

 1. Its size
 2. Its problems
 3. Its attractions
 4. Its past condition

72. What is mainly discussed in this text?

 1. Wasted disposal
 2. Water pollution
 3. Foreign tourists
 4. Unregulated buildings

73. What can be inferred from the second paragraph?

 1. Rayong authorities will have the garbage worried.
 2. The garbage is spoiling Samet Island’s environment.
 3. Officials are removing the garbage from Samet Island.
 4. Illnesses, including eyesores, are caused by diseases caused by the garbage.

74. The word “it” (line 17) refers to ________?

 1. the plan 
 2. Samet Island
 3. Tourism Authority of Thailand
 4. the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

75. What is viewed as the root of the problem?

 1. Lack of landfills
 2. The influx of tourists 
 3. An ineffective campaign 
 4. Local people’s ignorance

76. What is TRUE about the last paragraph?

 1. Any new constructions are prohibited on the island. 
 2. Well planned projects will probably get the green light. 
 3. The road construction project should take less than a year. 
 4. Samet Islands’s pier will be evaluated to ensure people’s safety

77. The word “revamp” (line 26) is closest in meaning to 

 1. rerun 
 2. restrict
 3. restore 
 4. reconcile

78. The author organizes the last paragraph by________.

 1. Comparing two projects on Samet Island
 2. giving a statement followed by supporting details
 3. providing an argument against new products on the island
 4. describing how the construction projects would help the island

79. Who will probably take care of the issue?

 1. Environmentalists
 2. Relevant authorities
 3. Residents on island
 4. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

80. The purpose of this text is to

 1. inform 
 2. criticise 
 3. call for action
 4. make a warning
 

     ถ้าทำเสร็จแล้ว เราลองมาดูกลยุทธ์การอ่าน วงกลมแล้วลืมโลกนี้ ซึ่งจริงๆแล้ว คือรูปแบบที่มาตรฐานที่สุด มีทั้งการ Skimming เพื่อเข้าใจภาพรวม และ Scanning เพื่อตอบคำถาม Detail ครับ เพราะเมื่อเราเข้าใจภาพรวมของเรื่องที่อ่าน เราจะเข้าใจองค์ประกอบของ Passage ที่อ่านและเราจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน ทำให้ตอบคำถามได้แม่นยำขึ้น ลดการโดน Choice หลอกไปในตัว … พร้อมแล้ว ตั้งสติ ปิดไฟ เปิดเสียง อยู่เงียบๆ คนเดียว แล้วกด Play เลยครับ

     เห็นไหมครับ Passage ยาวๆ บางครั้งอาจมีเนื้ออยู่นิดเดียว การจับ Verb แท้ และเน้นอ่านส่วนสำคัญ ได้อย่างแม่นยำ นอกจากจะทำให้อ่านได้เร็วขึ้น ไม่ต้องใส่ใจกับคำศัพท์ยาก ในส่วนขยาย ยังทำให้ Focus และตอบคำถามประเภท Main Idea หรือพวก What’s the best conclusion? ไม่ผิดพลาดอีกด้วย

How to Use ENG ME UP Blog

Play Video

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เตรียมสอบ CU-TEP มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เตรียมสอบ CU-TEP มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ