TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities

CU-TEP Writing

ENG ME UP CHANNEL

MENU CUTEP Listening

Previous slide
Next slide

Share :

Mini Chapter 23

Long Conversation ได้เวลาโกยคะแนน

     รอดพ้นจาก Short Conversation มาได้ … ก็เตรียมเฮ เพราะเรากำลังจะโกยคะแนนกันใน Long Conversation 9 ข้อ หวังไว้สูง เพราะใน Part นี้ตัวหลอกค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นบทสนทนาจริงๆ ในชีวิตประจำวัน ใครจะมาสับขาหลอกมากมายล่ะ ต้องคุยกันให้รู้เรื่อง แต่จะยากหรือง่ายตัดสินกันที่คำถาม

     บางคนอาจจะกลัว Long Conversation เพราะต้องฟังค่อนข้างยาวและตอบคำถาม 3 ข้อ แต่จริงๆ แล้วตรงนี้เป็นตัวเก็บแต้มเลยครับ โดยใน 1 Conversation จะมีการโต้ตอบกันประมาณ 7-8 ครั้ง เป็นคนสองคนเหมือนเดิม แต่ใน Long Conversation จะเป็นบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น เหตุการณ์โทรไปเลื่อนตั๋วเครื่องบิน นักเรียนสอบถามปัญหาการลงทะเบียนเรียนกับ registrar office หรือนักศึกษาปรึกษาเรื่องแผนการเรียนกัอบอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นคงไม่มีใครมานั่งเล่นศัพท์หรู ตอบด้วย Idiom หรือตอบไม่ตรงคำถามให้ปวดหัวเล่นๆ อย่างใน short conversation อีกแล้ว จริงไหมครับ

     ใน Part นี้ จึงแค่ตั้งสติดีๆ เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดก่อนฟัง นั่นคือพยายามอ่าน Choice ทุก choice ของคำถามทั้ง 3 ข้อให้เร็ว ให้ทันก่อนที่จะเริ่มฟัง เพื่อจะได้ขอบข่ายของเรื่องที่เรากำลังจะฟังคร่าวๆ ทีนี้เวลาฟังก็ให้ Concentrate ที่ Choice ตามไปก่อนครับ ได้ยินอะไรก็ติ๊กถูกไว้ก่อน เพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไร … ซึ่งโจทย์หลายครั้งก็แสบ อยู่ดีๆมาถามว่า “อะไรไม่ได้พูดถึงใน conversation” ซึ่งเอาจริงๆ ตอนฟังเราเข้าใจนะ แต่การที่เราไม่เตรียมติ๊กไว้ก่อน เวลากลับมาตอบก็มักจะเกิดเหตุการณ์ จำไม่ได้ มึนๆ งงๆ และสุดท้ายเราก็จะหัวเสียไปกับการพลาดเสียคะแนนไปในข้อลักษณะแบบนี้

คลิกที่รูปเพื่อชมคลิป
ตัวอย่าง Long Conversation
อย่าลืมอ่าน Choice โดยเร็ว ถ้าพร้อมแล้วกดรูปลำโพงเพื่อเริ่มฟังได้เลยครับ

22.
     1. To give cultural lessons
     2. To provide diving training
     3. To help save the environment
     4. To offer the opportunity to travel
23.
     1. A free hotel stay
     2. Cultural learning
     3. Trips to the island
     4. Scuba diving lessons
24.
     1. Sign up for the program
     2. Join a different program
     3. Find out more about the program
     4. Give financial support to the program

How to Use ENG ME UP Blog

Play Video

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เตรียมสอบ CU-TEP มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เตรียมสอบ CU-TEP มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ