Article 3 : คะแนนพุ่งฉิว กับ Pattern การเขียน IELTS Writing Task I( IELTS Writing Task 1 : Part 3 )

การสอบเขียน IELTS Task 1 นั้นจริงๆแล้วเปรียบได้กับการเดินเข้าป่าในตอนกลางคืน ซึ่งถ้าเรามีไฟฉายอย่าง ‘โครงสร้างการเขียน’ ติดตัวเข้าไปด้วย รับรองว่างานนี้ไม่หลงทางและได้ 6.5+ แน่นอนค่ะ

Read more