Article 6 : ไขเคล็ดลับเตรียมสอบ IELTS ระยะสั้น อย่างไรให้คะแนน Writing พุ่ง ด้วย
Essay Structure( IELTS Writing Task 2 : Part 2 )

โครงสร้างสำคัญตรงที่หากเปรียบเป็นมนุษย์ก็คือหัวใจ ดังนั้นจะมาเปรียบเทียบโครงสร้างกันโดยเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์กันค่ะ ถ้าเรารู้โครงสร้างของการเขียนเรียงความ TASK 2 แล้ว อยากบอกว่าคะแนนดีๆก็ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปค่ะ

Read more