Article 1 : เจาะโครงสร้างการออกข้อสอบ เปลี่ยน IELTS Writing Task 1 จากยอดแย่ เป็นยอดเยี่ยม( IELTS Writing Task 1 : Part 1 )

เทคนิคนั้นสำคัญไฉน สำคัญตรงที่จะทำให้เราได้คะแนนดีๆนั่นเองค่ะ และสำหรับการเขียนเองนั้นก็มีเทคนิคมากมายที่รอให้เราได้เรียนรู้ เพื่อนำไปเพิ่มพูนทักษะและความพร้อมในห้องสอบก่อนเขียนเรียงความ Task 1

Read more

Article 16 : หยั่งรู้ทุกประเภทคำถาม เตรียมพร้อมกำหนดกลยุทธ์การอ่าน IELTS( IELTS Reading 6 )

สำหรับการอ่านนั้นก็มีคำตอบคำถามอยู่นับ 10 ประเภทด้วยกันราวก็เป็นบุฟเฟ่ต์ ดังนั้น หากเรารู้จักกับคำถามและรู้จักเทคนิคในการทำวิธีต่างๆจะทำให้ทำภาษาใต้มีประสิทธิภาพและได้คะแนนสูงสุดแน่นอนค่ะ

Read more

Article 26 : เผยโครงสร้างข้อสอบ IELTS Speaking
เพิ่มกลยุทธ์ทำคะแนนพาร์ทการพูด( IELTS Speaking 3 )

แค่พูดเลยเรื่อยๆนั้นไม่อาจทำให้เราได้คะแนนดีนะคะ เพราะแม้แต่การพูดเองก็ไม่ต่างจากการเขียนที่มีโครงสร้างเหมือนกัน ดังนั้น ถ้าเรารู้โครงสร้างดีแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากการกำกุญแจเพื่อจะประสบความสำเร็จในการสอบพูด และจะทำให้กรรมการเข้าใจเราง่ายขึ้น รวมถึงอาจให้คะแนนเราเพิ่มขึ้นด้วย

Read more