Article 5: เจาะลึกการเขียน IELTS Writing Task 2 อย่างไรให้โดนใจกรรมการ
พิชิต IELTS 6.5+( IELTS Writing Task 2 : Part 1 )

ในการสอบ IELTS นั้น หนึ่งในปัญหาที่กวนใจผู้สอบที่สุดคือเรื่องของการสอบเขียนเรียงความ Task 2 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นพาร์ตที่หินที่สุด แต่อยากบอกว่าจริงๆแล้ว หากเราเตรียมตัวดี เทคนิคดีและโครงสร้างดี ก็จะทำให้ได้คะแนนดีๆเช่นกัน และในวันนี้ เราก็พร้อมแล้วที่จะนำผู้สอบทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคที่จะทำให้ได้คะแนนสูงสุดกันค่ะ

Read more