Article 22 : กุญแจ 3 ดอก ไขความลับเพิ่มคะแนน IELTS ส่วนการฟัง( IELTS Listening 4 )

ในการทำข้อสอบ เราก็ควรมีการจัดการที่ดีเพื่อให้ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งทักษะการจัดการตัวเองในห้องสอบนี้มีทั้งหมดสามขั้นตอนด้วยกันดังต่อไปนี้! เมื่อรู้แล้วรับรองว่าจะทำให้คะแนนของเราออกมาสมบูรณ์แบบแน่นอน

Read more